Đăng nhập   |   Site map  

Dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ

Ông Trần Vĩnh Lộc
Phó Giám đốc Trung Tâm - Trưởng khối Nghiên cứu Khoa học
ĐT: 39301116 - Email: 
loctv@pvpro.com.vn

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ & LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển tại PVPro không ngừng tìm tòi, đề xuất và phát triển những giải pháp công nghệ nhằm đáp ứng được những mục tiêu trước mắt và đạt được thành công lâu dài của công nghiệp dầu khí Việt Nam. PVPro đã tư vấn lựa chọn công nghệ, đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho các nhà máy lọc dầu, hóa dầu tại Việt Nam.

 Lĩnh vực tư vấn công nghệ và lập dự án đầu tư tại PVPro bao gồm:

 • Nghiên cứu và tìm kiếm những công nghệ hiện đại cho công nghiệp chế biến dầu khí;
 • Nghiên cứu sử dụng hiệu quả năng lượng và tư vấn tối ưu chế độ vận hành cho các nhà máy;
 • Thẩm định các đề án khả thi, thiết kế cơ sở các công trình lọc hóa dầu và chế biến khí;
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế, khả năng đầu tư, nghiên cứu thị trường của nguyên liệu và sản phẩm dầu khí;
 • Tư vấn, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư cho các dự án về lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí, kho cảng,… cho các công ty dầu khí trong và ngoài ngành.

  XÚC TÁC

Nghiên cứu khoa học:

Xúc tác luôn có vai trò quan trọng trong các quá trình lọc hóa dầu và ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm cũng như an toàn môi trường của các quá trình này. Mục tiêu nghiên cứu của PVPro trong lĩnh vực xúc tác là nâng cao hiệu quả sử dụng xúc tác trong các quá trình lọc hóa dầu và hướng tới tự sáng tạo các loại xúc tác, công nghệ mới trong lĩnh vực chế biến Dấu khí, các nghiên cứu của PVPro trong lĩnh vực xúc tác tập trung vào các vấn đề:

 • Đánh giá, lựa chọn xúc tác cho các quá trình cracking, reforming, isomer hóa;
 • Cải tiến xúc tác hydroprocessing, Fischer-Tropsch;
 • Phát triển xúc tác mới như xúc tác chuyển hóa CO2, xúc tác nâng cấp bio-oil, xúc tác cho các quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học.

Dịch vụ khoa học công nghệ:

PVPro cung cấp dịch vụ phân tích, đánh giá, lựa chọn xúc tác để hỗ trợ khách hàng trong việc tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả và khắc phục sự cố của các quá trình sản xuất. Ngoài ra PVPro cũng cung cấp các dịch vụ nghiên cứu theo đơn đặt hàng của khách hàng và cam kết bảo mật tuyệt đối những kết quả nghiên cứu này. Các dịch vụ nghiên cứu xúc tác PVPro có thể cung cấp bao gồm:

 • Đánh giá, lựa chọn, đánh giá hiệu quả kinh tế khi sử dụng các loại xúc tác thương mại cho các quá trình FCC, reforming, isomer hóa, hydroprocessing;
 • Phân tích các tính chất hóa lý đặc trưng của xúc tác, xây dựng cơ sở dữ liệu các tính chất hóa lý của xúc tác của các nhà máy để phục vụ cho việc theo dõi và xử lí sự cố trong quá trình vận hành;
 • Thiết kế và thực hiện các đề tài nghiên cứu theo đơn đặt hàng.

NHIÊN LIỆU SINH HỌC

Nghiên cứu khoa học:

Nhiên liệu sinh học (NLSH) đang chứng tỏ được vai trò chủ chốt trong số các nguồn năng lượng tái tạo thay thế cho nguồn nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Trong lĩnh vực này, muc tiêu hàng đầu của PVPro là hỗ trợ phát triển sản xuất của các nhà máy sản xuất bioethanol do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn và phát triển công nghệ sản xuất NLSH dựa trên nguồn tài nguyên sinh khối tại Việt Nam. Với những mục tiêu đó, hướng nghiên cứu của PVPro bao gồm:

 • Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy sản xuất bioethanol do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn: đa dạng hóa nguyên liệu, tối ưu hóa vận hành, tư vấn công nghệ, xử lý các vấn đề có liên quan trong quá trình hoạt động;
 • Nghiên cứu và tiếp nhận các công nghệ tiên tiến trong sản xuất NLSH (bao gồm cả bio-oil, bio-ethannol, bio-diesel) từ các nguồn nguyên liệu thế hệ I, II và III;
 • Thử nghiệm pha chế và ứng dụng vào thực tiễn các loại NLSH;
 • Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, pha chế, tồn trữ và phân phối NLSH;
 • Đánh giá và tư vấn chuyển đổi hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu sang tồn trữ, vận chuyển và phân phối NLSH;
 • Đa dạng hóa các sản phẩm từ NLSH gốc.

Dịch vụ khoa học kĩ thuật:

PVPro cung cấp các dịch vụ tư vấn, đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư sản xuất NLSH đồng thời cung cấp các dịch vụ phân tích đánh giá tối ưu vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy sản xuất NLSH hiện có. Ngoài ra, PVPro cũng cung cấp một số dịch vụ nghiên cứu về NLSH bao gồm:

 •  Thiết kế hệ thống sản xuất thử nghiệmNLSH (bioethanol, biodiesel, bio-oil) từ các nguồn nguyên liệu thế hệ thứ I, II và III;
 • Phân tích các đăc tính của nguyên liệu sản xuất NLSH và sản phẩm theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn do Nhà nước ban hành;
 • Tư vấn chuyển đổi hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu đang sử dụng cho tồn trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu truyền thống sang tồn trữ, vận chuyển và phân phối NLSH.