Đăng nhập   |   Site map  

Dịch vụ Phân tích - Giám định

 

Ông Nguyễn Phú Nghị
Phó Giám Đốc Trung tâm
ĐT: 39330029 - Email:
 
nghinp@pvpro.com.vn

Với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại được công nhận ISO/IEC 17025:2005 và đội ngũ cán bộ kỹ thuật tay nghề cao,  PVPro đã thực hiện hàng trăm ngàn chỉ tiêu phân tích mẫu phục vụ công tác vận chuyển, chế biến và kinh doanh dầu khí cho các công ty, nhà thầu dầu khí hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, PVPro đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về về tính chất khí Việt Nam cho phép đánh giá được chất lượng của dầu thô, định hướng và quy hoạch phát triển công nghiệp lọc hóa dầu một cách đúng đắn sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí. Dịch vụ Phân tích Giám định của PVPro:

  • Là một trong bốn phòng thử nghiệm LPG của Việt Nam;
  • Thực hiện hàng năm việc phân tích toàn diện các mẫu dầu cung cấp cơ sở dữ liệu các tính chất dầu mỏ của Việt Nam;
  • Phân tích, đánh giá và giám định dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ (xăng, dầu hỏa, JET, DO, FO, nhựa đường, paraffin,…);
  • Tư vấn lắp đặt, vận hành và đánh giá thiết bị trong phòng thí nghiệm;
  • Phân tích khí nhiên liệu, nước thải, nước ô nhiễm, nước ngưng tụ và các chỉ tiêu môi trường cho các nhà máy lọc hóa dầu;
  • Phân tích phân bón vô cơ;
  • Tư vấn công nghệ, xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chế biến dầu khí;
  • Đánh giá sản phẩm, hóa chất, các thiết bị liên quan đến lĩnh vực dầu khí;
  • Cung cấp dịch vụ lấy và phân tích mẫu tại giàn khoan (WHP, FPSO);
  • Cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị trong phòng thí nghiệm.