Đăng nhập   |   Site map  

Kho tàng tri thức

Nghiên cứu khả năng đầu tư nhà máy sản xuất ethyl acetate từ ethanol

21.04.2015 | Chi tiết »

Ethyl acetate là hóa chất chủ yếu được dùng làm dung môi trong sản xuất các chất phủ bề mặt và làm dung môi cho ngành mực in.


 
hat_xuc_tac.jpg

Thiết bị phòng Nghiên cứu Đánh giá Xúc tác

15.07.2014 | Chi tiết »

Phòng Nghiên cứu Đánh giá Xúc tác được Tập đoàn DK- Viện DKVN trang bị phòng thí nghiệm với các thiết bị hiện đại.


 
PTX_1.jpg

Công tác nghiên cứu về vật liệu xúc tác và đánh giá các xúc tác công nghiệp của Phòng xúc tác tại PVPro ngày càng mở rộng và có nhiều thành tựu đáng kể

15.07.2014 | Chi tiết »

Công tác nghiên cứu về vật liệu xúc tác và đánh giá các xúc tác công nghiệp của Phòng xúc tác tại PVPro ngày càng mở rộng và có nhiều thành tựu đáng kể


 
986.gif

PVPro/VPI có 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Biomass and Bioenergy

04.03.2014 | Chi tiết »

PVPro/VPI có 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Biomass and Bioenergy


 

Hệ thống cất dầu thô theo tiêu chuẩn ASTM D2892 - ASTM D5236

10.11.2010 | Chi tiết »
Hệ thống cất dầu thô theo tiêu chuẩn ASTM D2892 - ASTM D5236