Đăng nhập   |   Site map  

Cơ hội nghề nghiệp

HB_1.jpg

Tuyển dụng

02.06.2015 | Chi tiết »

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro) - Viện Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng một (01) nhân viên nghiên cứu kinh tế, tài chính.


 
HB_1.jpg

Tuyển dụng

23.04.2015 | Chi tiết »

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro) - Viện Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng một (01) Chuyên viên phân tích thí nghiệm Dầu khí


 
HB_1.jpg

Tuyển dụng

11.11.2014 | Chi tiết »

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro) - Viện Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng một (01) Chuyên viên phân tích thí nghiệm Dầu khí – Dưới hình thức hợp đồng khoán gọn.


 
HB_1.jpg

Tuyển dụng

28.08.2014 | Chi tiết »

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro) - Viện Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng một (01) chuyên viên nghiên cứu & phân tích thị trường sản phẩm lọc, hóa dầu


 
HB_2.jpg

Tuyển dụng

20.08.2014 | Chi tiết »

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro) - Viện Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng hai (02) chuyên viên nghiên cứu, tư vấn, phân tích và đánh giá vật liệu xúc tác làm việc tại Phòng Nghiên cứu và Đánh giá Xúc tác.