Đăng nhập   |   Site map  

VPI-phía Nam tổ chức Hội thao truyền thống đầu xuân Đinh Dậu

Thứ hai, 20/03/2017, 16:47 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của Công đoàn Dầu khí và Đoàn Thanh niên Tập đoàn cũng như Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động “Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện DKVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019, kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3”. Ngày 10/03/2017, tại trụ sở mới của VPI phía Nam, “Hội thao đầu xuân Viện Dầu khí Việt Nam năm 2017” tại hai khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức. Xem tiếp


Người viết : Biên tập PVPro-VPI