Đăng nhập   |   Site map  

Cơ hội nghề nghiệp

Thứ sáu, 15/10/2010, 10:04 GMT+7

A. ĐỖI VỚI CÁC ỨNG VIÊN ĐƯỢC TUYỂN DỤNG:

Quyền lợi của ứng viên:
Với phương châm giá trị đích thực, tài sản quý nhất của PVPro là con người – tri thức, PVPro sẽ tạo điều kiện để các ứng viên được tuyển:
-   Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, bình đẳng về cơ hội thăng tiến;
-   Được thường xuyên nâng cao chuyên môn - nghiệp vụ để trở thành chuyên gia hàng đầu, cán bộ nòng cốt cho ngành Dầu khí;
-   Được khuyến khích sáng tạo, thể hiện bản thân và phát triển tài năng với đãi ngộ xứng đáng;
-   Được tham gia trực tiếp vào các dự án quan trọng của ngành dầu khí;
-   Được đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi về nhà ở, phúc lợi theo Quy chế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Các chế độ đãi ngộ:
-   Mức lương theo thỏa thuận, không thấp hơn mặt bằng của thị trường
-   Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn -nghiệp vụ tại các cơ sở uy tín trong nước và quốc tế
-   Các chế độ bảo hiểm y tế, xã hội theo qui định của pháp luật

Lưu ý: Các đợt tuyển dụng của PVPro sẽ được thông báo lịch trên phương tiện thông tin đại chúng.

B. CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP 

Từ chiến lược phát triển theo giai đoạn được Viện Dầu khí Việt Nam phê duyệt, Trung tâm tiến hành phân tích nhu cầu nhân lực (số lượng, trình độ, phân bổ theo lĩnh vực hoạt động) và triển khai các bước tiếp theo:

1. Quy hoạch nguồn nhân lực:
thực hiện theo mô hình mở và động;

2. Tuyển chọn/bổ sung:
Trong thời gian thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực, Trung tâm sẽ xem xét đưa ra khỏi diện quy hoạch những cán bộ không thể hiện năng lực cần thiết hoặc vi phạm các quy định, đồng thời sẽ tuyển chọn/bổ sung và trình cấp trên những nhân sự mới có trình độ học vấn cao và kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực liên quan.  Định hướng bổ sung nhân sự theo tỷ lệ 70/30: 70% nhân lực phát triển từ đội ngũ nhân sự của Trung tâm, 30% tuyển dụng từ các nguồn bên ngoài.

3. Phát triển nhân sự:
Trung tâm lập kế hoạch phát triển cán bộ cho từng vị trí cụ thể gắn với chiến lược phát triển của từng bộ phận phòng/ban, trong đó chú trọng các nội dung: đào tạo chuyên sâu về chuyên môn – nghiệp vụ; đào tạo kỹ năng quản lý; đào tạo sau đại học (ThS, TS). Các chương trình cụ thể đã nêu trong Đề án đào tạo nguồn nhân lực của Viện Dầu khí Việt Nam.
Định kỳ hàng quý/năm, Trung tâm tiến hành rà soát và đánh giá cán bộ theo 03 phương diện (3P): vị trí đảm nhiệm (position); năng lực (person) và mức độ hoàn thành nhiệm vụ (performance), từ đó phân tích và đưa ra các phương án đào tạo bổ sung, luân chuyển cán bộ hoặc thay thế.
Song song với quá trình quy hoạch/phát triển cán bộ, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu xây dựng và đề xuất các chế độ/chính sách nhằm thu hút, giữ cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, cán bộ quản lý giỏi: tạo được sự gắn bó; định vị thu nhập phù hợp, xây dựng mô hình tự chủ cao và giao quyền, thiết kế các vị trí công việc hợp lý, tuyển những nhân viên ít chuyển đổi công việc, xây dựng chương trình đào tạo và phát triển tài năng…

Mô hình mở và động cho phép mọi CBCNV của Trung tâm đều có cơ hội phát triển nghề nghiệp theo hướng chuyên môn hoặc quản lý nếu thể hiện được năng lực công tác phù hợp.


Người viết : P.QLTH_PVPro