Đăng nhập   |   Site map  

Hợp tác phát triển

hinh_bat_tay.jpg

Hợp tác phát triển

02.11.2010 | Chi tiết »

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro) có quan hệ hợp tác rộng rãi với nhiều công ty và các trường đại học uy tín trong lĩnh vực dầu khí trong nước và quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và phát triển sản xuất kinh doanh.


 
image017.jpg

Một số dự án Hợp tác các Công ty trong và ngoài nước

02.11.2010 | Chi tiết »

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro)  đã có một số dự án đã và đang tiến hành hợp tác với các Công ty trong và ngoài nước