Đăng nhập   |   Site map  

Giới thiệu

nhl.jpg

Thông điệp Lãnh đạo

 Ban Lãnh đạo Trung tâm cam kết: “Luôn đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, phân tích, giám định, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến dầu khí với chất lượng và tiến độ tốt nhất”

 

 
pvpro_logo_150.jpg

Giới thiệu chung.

Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro) là một đơn vị thuộc Viện Dầu khí Việt Nam, đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí là cơ quan nghiên cứu, thực hiện các dịch vụ tư vấn, phân tích giám định, dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực phân phối, chế biến và kinh doanh dầu khí.

PVPro Brochure


 
Hinh_bia.jpg

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro) là một bộ phận của Viện Dầu khí Việt Nam, đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ, phân tích – giám định, đào tạo trong lĩnh vực chế biến, phân phối và kinh doanh dầu khí.


 
anh_Luong.jpg

Cơ cấu tổ chức

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ


 
Hinh_1.jpg

Chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực: chế biến dầu khí và sử dụng năng lượng, nhiên liệu thay thế ...